Lettergrootte

U kunt de lettergrootte van websites als volgt wijzigen:

  • Voor Pc:
    • Wilt u een grotere letter? Druk op de toets Ctrl, en terwijl u deze ingedrukt houdt, drukt u op de toets +. U kunt ook het scrollwieltje van uw muis naar boven bewegen terwijl u op de Ctrl-toets drukt.
    • Wilt u een kleinere letter? Druk op de toets Ctrl, en terwijl u deze ingedrukt houdt, drukt u op de toets -. U kunt ook het scrollwieltje van uw muis naar beneden bewegen terwijl u op de Ctrl-toets drukt.
  • Voor Mac:
    • In plaats van de Ctrl toets gebruikt u de Command of option toets (verschilt per browser)

Probusclub Rura et Mosa

Welkom op de website van Probusclub 'Rura et Mosa'

Wat is een Probusclub

Doel: saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde, ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond, aan het regelmatig ontmoeten van elkaar.

Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

Het aspect, dat bij de Probusclubs zo interessant is, is dat er talrijke en zoveel verschillende beroeps- en ervaringsachtergronden zijn te vinden. Juist in de ontmoetingen immers kunnen de leden ontdekken dat er een brede waaier aan gespreksthema's is. Dat maakt de onderlinge gedachtenwisselingen zo belangwekkend en inspirerend.

Probus komt van 'Retired Professional and Business Men'.

Verspreid over het land zijn er ruim 400 heren-, dames- of gemengde clubs. De meer dan 11.500 leden komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op een vaste dag en een vast tijdstip bij elkaar. Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland en krijgen bij hun installatie het Certicicaat van Erkenning en zijn autonoom.

 

Meer over Probusclub 'Rura et Mosa'

 

Oprichting:

Het initiatief om een Probusclub op te richten kwam begin 2014 van Brigitte de Pree en Harry Kleibeuker, die in verband met de tijdelijke ledenstop van de al bestaande Probusclub in Roermond en het feit dat er geen gemengde heren- en dames club in Roermond was, het oprichten van een tweede en gemengde Probus club wilden bevorderen. Door de leden werden diverse namen voor de op te richten Probus club voorgedragen. Er werd gekozen voor de naam 'Rura et Mosa' , een suggestie van Jo Kunnen. Beide rivieren zijn in Roermond  markant aanwezig. Roermond ligt aan de samenvloeing van de Roer in de Maas. Op 5 augustus 2014 werd de nieuwe  Probusclub 'Rura et Mosa'  geïnstalleerd  bij de Stichting Probus Nederland en ontving zij het certificaat van erkenning.

 

Bijeenkomsten:

De Probusclub 'Rura et Mosa', komt eens per maand op de eerste dinsdag van de maand bij elkaar. Om 10.15 uur begroeting en ontmoeting, bijpraten bij een kopje koffie. Hierna volgt de start van de ledenvergadering. Ook is er aandacht voor verjaardagen, jubilea en andere hoogtepunten in de persoonlijke levenssfeer. Vervolgens wordt er een voordracht gehouden door een van de eigen leden. Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen besproken van diverse aard, die allemaal een educatief en informatief karakter hebben.  Onder het genot van een glas wijn wordt vervolgens de ochtend afgesloten met een lunch, waar in een genoeglijke sfeer wordt nagepraat.

Enige keren per jaar vindt een excursie plaats met de leden en hun partners. Deze activiteiten worden georganiseerd door een hiervoor ingestelde activiteitencommissie. De uitstapjes hebben een meer recreatief doel, er is hierbij veel aandacht voor kunst, cultuur en wetenschap (zie hiervoor de agenda)

Probusclublid worden?

Als u interesse heeft in toetreding tot onze Probusclub, neem dan kontact op met een van de leden of  stuur  een mail via deze site: zie kontact.   Wij kunnen dan met u persoonlijk overleggen en u meer informatie geven. U kunt een bijeenkomst als gast meemaken, zodat u een indruk krijgt over de sfeer en inhoud van de bijeenkomsten.

De website heeft een intern en extern deel.

Het externe deel is vrij toegankelijk voor de geinteresseerde bezoeker van deze site. Het interne gedeelte wordt benut ter versterking van de onderlinge band, met informatie die voor de leden van belang kan zijn. Die informatie zegt de buitenstaander weinig. Onze club wil zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van alle clubleden. U, lezer van deze pagina, wordt dus niet geweerd door een wachtwoord, maar u merkt wel , dat u lid kunt worden van een club, die zorgvuldig met de privacy van haar leden om gaat.